close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • Aktualności

  Sekcja zawiera informacje na temat bieżących wydarzeń.

  Informacje konsularne
  Ambasada

  Sekcja prezentuje m.in. informacje nt. adresu, godzin urzędowania i struktury organizacyjnej Ambasady RP w Ammanie.

  Attaché Obrony
  Współpraca dwustronna
 • NA SKRÓTY
 • Ambasada

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Jordanii

  No 3 , Mahmoud Seif Al-Din Al-Irani St.
  P.O.Box 942050, Amman 11194

  Telefon: (+962 6) 551 25 93, 551 25 94, 551 25 96 
  Faks: (+962 6) 551 25 95, 553 26 81

   

   
  Ambasador

   


   
  Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Jordańskim Królestwie Haszymidzkim
  ANDRZEJ ŚWIEŻACZYŃSKI