""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • 2007

 •  

  Recital pianisty Mariana Sobuli

  W dniu 25 listopada 2007 w sali koncertowej Terra Sancta College w Ammanie miał miejsce koncert muzyki klasycznej w wykonaniu polskiego pianisty Mariana Sobuli. Marian Sobula jest jednym z najzdolniejszych pianistów klasycznych młodego pokolenia, absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. Andrzeja Pikola. Studiował również w Hochschule für Musik Karlsruhe w Niemczech. Obecnie kontynuuje naukę na Studiach Podyplomowych w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu oraz w Accademia di Santa Cecilla w Rzymie. Jest zwycięzcą i laureatem wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych.
  Pianista zaprezentował repertuar, na który złożyły się utwory F.Chopina: Polonez As-durWalc As-dur op.34 nr 1,  Scherzo b-moll op.31, K. Szymanowskiego III Sonata, M. Ravela Gaspard de la nuit oraz F. Liszta Walc Mefisto. Na koncercie obecni byli przedstawiciele środowisk artystycznych, Polonii, miejscowi melomani, absolwenci polskich uczelni, młodzież studencka oraz dziennikarze i zaproszenie goście, w tym z CD, oraz grupa polskich turystów odwiedzających Jordanię.
  Pośród koncertów muzyki klasycznej organizowanych przez ambasadę, po raz pierwszy od dłuższego czasu publiczność w Ammanie miała okazję uczestniczyć w solowym recitalu pianisty klasycznego z Polski. 
  Partnerami przy organizacji recitalu były: Terra Sancta College w Ammanie - bezpłatne udostępnienie sali koncertowej, oraz Towarzystwo Muzyczne "Freddy For Music" - pomoc przy organizacji i promocji koncertu.
  Po wydarzeniu prasa jordańska zamieściła obszerne, ilustrowane zdjęciami relacje i bardzo pozytywne recenzje dotyczące wykonania i osobowości artystycznej M. Sobuli. Artykuły ukazały się w dziennikach "The Jordan Times", "Al Ghad", "Ad Dustour", "Al Rai", relację zamieścił również tygodnik "The Star".

   Listopad 2007

  Piotr Bargłowski

   

  Polskie Święto Zmarłych w Jordanii

  W dniu Wszystkich Świętych przedstawiciele Ambasady Polskiej w Jordanii oraz Polonii udali się do Dżerasz,  ok. 50 km na północ od Ammanu, dla uczczenia tam pamięci Zmarłych, w tym również Polaków, którzy pozostali w Jordanii już na zawsze. W Dżerasz, na  grobie naszego rodaka Antoniego Ostrasza, postaci symbolicznej  w historii stosunków polsko-jordańskich, zapalone zostały świece i złożono kwiaty.

  Dr Antoni Ostrasz, wybitny polski archeolog, 14 ostatnich lat swojego życia poświęcił badaniom antycznej przeszłości ziemi jordańskiej, pracując przy wykopaliskach w Dżerasz (starożytna Gerasa),    a także w Ammanie i w Pelli.  Zmarł 9 października  1996 r. w Dżerasz i został pochowany na miejscowym cmentarzu, zgodnie z jego ostatnią wolą.

  Niewielki cmentarz chrześcijański, gdzie spoczywa Antoni Ostrasz, znajduje się w rejonie Dżabal al-Atmat w mieście Dżerasz, w pobliżu tamtejszego kościoła greckoprawosławnego. Cmentarz jest wspólny dla wszystkich tamtejszych chrześcijan: grekoprawosławnych, grekokatolików i ewangelików. Jest to nieduża, bo licząca niespełna  tysiąc osób mniejszość wyznaniowa w muzułmańskim Dżerasz.

  Cmentarzem opiekuje się pan Mu'taz Muszarbasz, który chętnie udostępnia nam klucze od bramy wejściowej. Pan Mu'taz szczyci się przynależnością do znanej w Jordanii chrześcijańskiej rodziny Muszarbaszów,  liczącej się zwłaszcza w środowiskach biznesu. On sam jednak nie należy do ludzi posiadających znaczny majątek. Pracuje w lokalnym oddziale jordańskiego Urzędu ds. Wody, a jednocześnie prowadzi w centrum miasta mały zakład usługowy oferujący tanią międzynarodową łączność telefoniczną, głównie dla pracujących tam cudzoziemskich robotników, z Egiptu i krajów południowowschodniej Azji. Pan Mu'taz zawsze bardzo serdecznie wita  Polaków. 1 listopada podjął u siebie w domu, wraz ze swoją rodziną, polską grupę odwiedzającą grób Antoniego  Ostrasza, częstując nas  tradycyjną arabską kawą.

  Listopad 2007
  Katarzyna Jaworowska

   

  Koncert kwartetu smyczkowego „Levant"

  W dniu 6 września 2007 w hotelu Radisson SAS w Ammanie odbył się koncert muzyki klasycznej polskich kompozytorów w wykonaniu międzynarodowego kwartetu „Levant", złożonego z muzyków pracujących w Konserwatorium Muzycznym w Ammanie. Na scenie wystąpili: Anna Matuszczak (I skrzypce, Polska), David Price (II skrzypce, Anglia), Firas Hattar (altówka, Jordania), Anna Maria Deutschlander (wiolonczela, Szwajcaria). Koncert zorganizowany został przez Ambasadę RP w Ammanie we współpracy z hotelem Radisson SAS oraz towarzystwem muzycznym Freddy For Music.

  Pierwsza część koncertu w całości poświęcona była muzyce S. Moniuszki, w drugiej części publiczność usłyszała utwory F. Chopina, Z. Noskowskiego oraz P. Czajkowskiego.

  Koncert zorganizowany został jako niezależne wydarzenie kulturalne odbywające się równolegle z IV Polsko-Jordańskim Forum Biznesu "Polska Bliżej". Licznie zgromadzoną publiczność stanowili zaproszeni goście, w tym delegacja oficjalna z Polski na czele z Marszałkiem Senatu B. Borusewiczem oraz towarzyszącymi senatorami.    Ponadto obecni byli ambasadorowie akredytowani w Jordanii, przedstawiciele polskiej i jordańskiej administracji rządowej, przedsiębiorcy z Polski, Jordanii i Iraku, pozostali członkowie delegacji polskiej, przedstawiciele środowisk kulturalnych i artystycznych, dziennikarze oraz jordańska Polonia. 

  Partnerzy jordańscy mieli okazję nie tylko spotkać swoich potencjalnych partnerów gospodarczych z Polski, ale również poznać bogactwo dziedzictwa muzycznego naszego kraju. oncert umożliwił przybliżenie polskiej muzyki klasycznej publiczności arabskiej. Na sali znaczną grupę stanowiła jordańska część publiczności. Gorąco przyjęci muzycy dwukrotnie otrzymali owacje na stojąco.

  Wrzesień 2007
  Piotr Bargłowski

   

  Spotkanie Marszałka oraz delegacji Senatu RP z Polonią jordańską

  W drugim dniu oficjalnej wizyty w Jordanii Marszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polonii jordańskiej w Ambasadzie RP w Ammanie. Oprócz Marszałka udział w nim wzięli Senatorowie: Pan Stanisław Kogut - Z-ca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej, członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, członek Polsko-Jordańskiej Grupy Parlamentarnej, Pan Stanisław Karczewski - Z-ca Przewodniczącego Komisji Zdrowia, członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, członek Polsko-Jordańskiej Grupy Parlamentarnej, Pan Tomasz Misiak - Z-ca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej, Pani Mirosława Nykiel - Członek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Spraw UE.

  Przedstawiciele Senatu RP poinformowali o głównych celach wizyty oraz przebiegu i rezultatach rozmów z Królem Abdullahem II, Premierem Rządu Jordańskiego - Panem Maarufem al-Bachitem oraz Przewodniczącym Senatu Jordanii Panem Zajdem al-Rifaim, jakimi są: nawiązanie współpracy w dziedzinie turystyki (m.in. plany utworzenia bezpośrednich połączeń lotniczych Warszawa-Amman-Dubaj), możliwości rozwoju przemysłu farmaceutycznego oraz wspólny punkt łączący Polskę i Jordanię - ustawę antykorupcyjną.

  Przedstawicielki Polonii złożyły podziękowania dla Rządu RP oraz Ambasady RP za wsparcie finansowe, które umożliwiło odnowienie sali konferencyjnej, biblioteki, zainstalowanie telewizji Cyfra+, co w efekcie znacznie wpłynęło na poprawę warunków funkcjonowania Klubu Polek. Ponadto podkreśliły znaczącą rolę wyjazdów młodzieży do kraju w celach edukacyjnych i wypoczynkowych jako formę podtrzymywania więzi oraz problem, jakim jest spadek funduszy stypendialnych dla młodzieży w porównaniu do lat ubiegłych.

  Przedstawiciele senatu, który spełnia rolę opiekuna Polaków na świecie, podziękowali za umożliwienie kontaktu z Polonią oraz stałe podtrzymywanie więzi, czego odzwierciedleniem była duża frekwencja oraz aktywność zgromadzonej Polonii. Pod koniec, spotkanie przybrało formę dyskusji, w której padło wiele ciekawych pytań dotyczących obecnej sytuacji politycznej w Polsce przed zbliżającymi się wyborami oraz ustaw regulujących kwestie prawne Polonii i Polaków za granicą.

  Wrzesień 2007 r.

  Katarzyna Jaworowska, III Sekretarz

   

  Polska Pomoc: Ruszył pilotażowy projekt biblioteki szkolnej

  Ambasada RP w Ammanie sprawuje patronat nad projektem budowy pawilonu bibliotecznego na terenie katolickiej szkoły podstawowej w miejscowości Andżara, 70 km na północ od Ammanu. Do szkoły uczęszcza ok. 200 uczniów w wieku od 6 do 16 lat. Jest to szkoła koedukacyjna, w której uczą się  również dzieci z rodzin muzułmańskich. Środki na zrealizowanie projektu zostały przyznane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w ramach polskiej pomocy zagranicznej w 2007 roku.

  Projekt o nazwie "Maktabati" (po arabsku: moja biblioteka) jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Jordanii. Tym ważniejszym, że ma zapoczątkować proces budowy następnych bibliotek, w najbardziej potrzebujących regionach kraju. Z biblioteki będą mogli korzystać nie tylko uczniowie, ale także mieszkańcy miasteczka. Poza dostępem dop książek, dzieci będą miały możliwość uczenia się jak posługiwać się komputerem i innymi medialnymi urządzeniami. Biblioteka w Andżarze to będzie mogła również służyć popularyzacji wiedzy o  Polsce i Europie.

  Organizacja charytatywna Family International Community Services pomogła w odpowiednim wyborze osób, do których ma trafić pomoc, jak również ma za zadanie monitorować przebieg projektu i pomoc w zakupie wyposażenia biblioteki. Inżynier Basem Tell opracował projekt pawilonu oraz kosztorys prac budowlanych, a jego firma budowlana Talcon Engineering & Construction zajmie się budową pomieszczenia. Firma ma również zamiar dotować niektóre materiały budowlane.

  Jeszcze przed rozpoczęciem przedsięwzięcia pan Ambasador wraz z przedstawicielami organizacji Family International Community Services - panią Elizabeth Graham i panem Thomasem Bivolaru, a także inż. Basemem Tellem dwukrotnie wizytował katolicką szkołę w Andżarze. W czasie pierwszego spotkania  dnia 27 czerwca 2007 roku władzom szkoły przedstawiono szczegóły projektu i wybrano najodpowiedniejsze miejsce pod budowę pawilonu bibliotecznego.

  Drugie robocze spotkanie z kierownictwem, szkoły w Andżara miało miejsce 9 lipca 2007 roku. Zbiegło się  z przyjazdem grupy ok. 30  dzieci Rudy Śląskiej w południowej Polsce, gdzie rok wcześniej miała miejsce katastrofa w kopalni węgla kamiennego "Halemba", w której zginęło   Tygodniowy pobyt w Jordanii umożliwiła dzieciom z Rudy Śląskiej "Fundacja bez Barier ". W ramach zacieśniania przyjaznych kontaktów  polsko - jordańskich miały one okazję uczestniczyć w mszy świętej odprawionej w języku arabskim, zobaczyć posąg Matki Boskiej Górskiej i warunki, w jakich uczą się  ich rówieśnicy.

  Miasteczko Andżara leży w ubogim regionie. Jest to mała miejscowość częściowo zamieszkała przez chrześcijan. Znajduje się  tam ważne dla jordańskich chrześcijan miejsce pielgrzymkowe - Sanktuarium Matki Boskiej Górskiej. Miejscowa legenda głosi, że w okolicznych jaskiniach zatrzymał się  Jezus Chrystus, Matka Boża i ucznowie Jezusa, w czasie ich wędrówek z Jerozolimy do Galilei.

  Sierpień 2007

  Izabela Szymczak
  Studentka UAM w Poznaniu

   

  Skauci z Jordanii odwiedzają Polskę

  Jordańskie Stowarzyszenie Skautów sięga swoimi korzeniami do 1923 roku, kiedy powstała pierwsza grupa osób zainteresowanych tego typu działalnością. Ich siedzibą było wówczas miasto Salt - stolica Transjordanii. Mimo niewielkiej liczby, jordańskim skautom już w 1974 roku udało się zorganizować pierwszą międzynarodową konferencje poświęconą istotnym zagadnieniom światowego skautingu. Istniejące obecnie Jordańskie Stowarzyszenie Skautów powstało w latach 1994-95; aczkolwiek już od 1989 r. patronat nad wszelkimi przejawami aktywności skautingu w Jordanii sprawuje księżniczka Basma bint Talal, a prezesem Stowarzyszenia  jest dr Munzir al-Masri.

  Grupy należące do Stowarzyszenia obecne są we wszystkich regionach kraju. Działalnością na rzecz wspierania skautingu zajmują się w pierwszej kolejności szkoły i uniwersytety, a także prężnie działające zrzeszenia powstające z lokalnych inicjatyw. Te ostatnie to głownie parafie chrześcijańskie wspierające właściwe wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży.

  Jordańscy skauci to w dużej mierze chrześcijanie różnych obrządków. Na Bliskim Wschodzie mniejszości chrześcijańska to zaledwie ok. 3%, niemniej pozostają oni bardzo czynni i widoczni w wielu dziedzinach. Aktualnie działa dziewięć grup katolickich, prócz tego kilka powiązanych z kościołami wschodnimi. Na północy kraju, w pobliżu Irbidu, drugiego co do wielkości po Ammanie miasta, leży niewielka miejscowość al-Husn. W sąsiedztwie jednego z meczetów znajduje się kościół katolicki wraz z plebanią i szkoła średnia, do której uczęszczają także uczniowie muzułmańscy. Parafia skupia przeszło dziewięć tysięcy miejscowych katolików. Proboszczem, a jednocześnie dyrektorem szkoły, jest ksiądz Imad Twal. Pełnione funkcje i nawał obowiązków nie przeszkadzają mu jednak w koordynowaniu parafialnej grupy skautów. Ich historia zaczęła się w 2002 roku, a liczba członków przekracza 180. Jako młoda gałąź czerpią tradycje z fundamentów katolickiego skautingu w Jordanii datowanych na rok 1972. Własną wewnętrzną strukturę organizacyjną wypracowali sobie katoliccy skauci siedemnaście lat później - w 1989 r. Do życia powołany został Międzynarodowy Komitet Skautów Katolickich (ICCS), a jego zadaniem jest nawiązywanie stałych kontaktów z braćmi w wierze i pasji dla skautingu.

  Skauci z al-Husn zasługują na szczególną uwagę. Są wzorowo zorganizowani. Współpracując z parafianami, potrafią dzięki własnej inicjatywie zebrać środki na realizacje swoich założeń. Prócz tego, w 2004 r. zorganizowali konferencję, w której czynny udział brały przedstawicielki Polski. Jakkolwiek wydarzenie to wcale nie stanowi początku polsko-jordańskich kontaktów w tej dziedzinie.

  Rok wcześniej, w 2003, odbył się we Włoszech międzynarodowy zlot skautów. To tam narodziły się pierwsze relacje polskiej i jordańskiej młodzieży. Od tamtej pory trwa między nimi nieprzerwana korespondencja drogą mailową. Rezultatem tej przyjaźni jest zaproszenie przez stronę polską skautów z al-Husn na jamboree, które przypada w terminie 10-19 sierpnia br. w Kielcach. Uczestniczyć w zlocie ma ok. dziesięciu tysięcy osób w Polski i zagranicy. Punktem wyjścia dla tego przedsięwzięcia jest inauguracja obchodów stulecia skautingu i harcerstwa, pod hasłem: "Jeden świat - jedno przyrzeczenie". Jordanię reprezentować będzie jedenastoosobowa delegacja z księdzem Imadem na czele. Oprócz atrakcji przewidzianych w oficjalnym programie, po zakończeniu imprezy goście z Jordanii wybiorą się do Krakowa i na Jasną Górę w Częstochowie.

  Jordańskim przyjaciołom życzymy owocnych przygotowań do spotkania w Kielcach i pysznej zabawy każdego dnia spędzonego w naszym kraju.

  Lipiec 2007

  Przemysław Goderecki
  student arabistyki  Uniwersytetu Jagiellońskiego

   

  Książę Firas Raad w Polsce

  Nowinki - Książę i Księżna Jordanii na zaproszenie Orkiestry

  2007-07-20

  Po naszej grudniowej wizycie w Waszyngtonie, gdzie udaliśmy się na kongres poświęcony działalności organizacji pozarządowych z całego świata na rzecz poprawy opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi, na której wzbudziliśmy ogromne zainteresowanie dyrektora departamentu Banku Światowego zajmującego się sprawami ochrony zdrowia w krajach rozwijających się, doczekaliśmy się jego rewizyty" w naszym kraju. Jeszcze w Waszyngtonie ocenił jako wspaniały nasz sposób realizacji Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Uważa, że jest to idealny system, nadający się do wprowadzenia w krajach rozwijających się. Aby wyjaśnić szczegóły działania Programu i pokazać osiągnięcia Orkiestry, zaprosiliśmy księcia Firas'a Raad Zaid Al-Hussein'a do Polski (pochodzi on w prostej linii z królewskiego rodu Króla Jordanii Hussein'a). Zaproszenie zostało przyjęte i wczoraj rano Księcia i Księżną Jordanii powitaliśmy na lotnisku Okęcie. Plan wizyty był niezwykle krótki, ale bardzo intensywny. Książęca para spędzi w Warszawie dwa dni, postanowiliśmy więc zawitać do Gdańska, a następnie w Warszawie spotkać się z ekipą Fundacji, oraz odwiedzić jeden z warszawskich szpitali noworodkowych.

  Wczoraj, dzięki ogromnej uprzejmości Prezydenta Gdańska, spędziliśmy niesamowity dzień, a książęca para wzbudzła ogromne zainteresowanie. Gościliśmy w Ratuszu, na specjalnie przygotowanym obiedzie. Później kutrem Marynarki Wojennej przepłynęliśmy na Westerplatte, gdzie Książę złożył wiązankę kwiatów, zwiedziliśmy Starówkę, stocznię jachtową, a wieczorem zjedliśmy wspólną, uroczystą kolację po czym para książęca udała się do hotelu mieszczącego się przy samej Motławie. Zaskoczyła nas ich ogromna wiedza o Polsce, byli dobrze przygotowani do wizyty, zadawali bardzo konkretne pytania. Ich pierwsze wrażenie z Polski? Zadziwiło ich, jak tu dużo zieleni, jaki cudowny wiatr i że „u was się nie widzi otyłych niezdrowo ludzi!". W Gdańsku i Warszawie towarzyszył parze książęcej prof. Leszek Sybilski, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu w Waszyngtonie, który zaaranżował nasze grudniowe spotkanie. Wielokrotnie powtarzał, że para książęca jest pod wielkim wrażeniem, ale także bardzo, bardzo docenia to, co zrobiła i robi Fundacja.

  Wczoraj Gdańsk, dzisiaj Warszawa. Na pierwszy ogień Szpital Specjalistyczny Świętej Zofii przy ul. Żelaznej - tam między innymi wykonano milionowe badanie przesiewowe słuchu u noworodka. Książęca para została oprowadzona po szpitalu, miała okazję zobaczyć jak przeprowadzane jest badanie, oraz ogólnie codzienną pracę lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego. A my, aby im przybliżyć rozmiar naszych działań, powiedzieliśmy, że to co tutaj widzą, i to tylko w zakresie opieki zdrowotnej noworodków, niech pomnożą razy 500! Później udaliśmy się do Muzeum Powstania Warszawskiego, było to na ich osobiste życzenie, przekazane nam jeszcze w Waszyngtonie. Muzeum zrobiło na nich nieprawdopodobne wrażenie. Mówiąc krótko - wyszli wstrząśnięci. Bardzo podobał im się sposób zorganizowania tej placówki, dowiedzieli się wielu rzeczy, słyszeli wprawdzie wcześniej o Powstaniu Warszawskim, ale nie zdawali sobie sprawy z jego rozmiarów, charakteru i symbolu, jaki stanowi dla polskiego społeczeństwa. Dzisiaj czeka ich jeszcze kolacja na Starym Mieście, a jutro rano odlatują do Waszyngtonu.

  Już teraz wiemy, że nasz Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków zostanie przedstawiony na specjalnym spotkaniu w Banku Światowym. Jeśli więc w przyszłości ktoś kiedyś powie - tak, robimy takie badania w systemie polskim - to będzie to naszym wspólnym, największym sukcesem.

  (Jurek)

  http://www.wosp.org.pl/fundacja/index.php/11/2/0/3920

   

  Koncert w Ammanie w ramach obchodów Roku Karola Szymanowskiego

  W dniu 16 czerwca 2007 r. w Królewskim Centrum Kulturalnym w Ammanie odbył się koncert muzyki klasycznej zorganizowany w ramach obchodów Roku Karola Szymanowskiego. W koncercie wystąpili skrzypkowie: Robert Szreder, Piotr Jasiurkowski i Hossam Shehata (Egipt) oraz pianista Antoni Brożek, którzy przyjechali do Ammanu po koncercie w Kairze. W repertuarze koncertu znalazło się nowatorskie dzieło muzyczne polskiego kompozytora, jeden z najwybitniejszych utworów światowej literatury skrzypcowej - pierwsza część miniatury „Mity"- „Źródło Aretuzy" op. 30, jak również Nokturn i arantella op. 28. Muzycy zaprezentowali również  m.in. dzieła innych wybitnych polskich kompozytorów: H.Wieniawskiego i K.Pendereckiego.

  Wydarzenie uświetniła swoją obecnością Jej Królewska Wysokość Księżniczka Sumajja Bint El-Hasan. Na koncercie obecni byli także przedstawiciele Polonii, miejscowi melomani, absolwenci polskich uczelni, młodzież studencka oraz dziennikarze i zaproszenie goście, w tym z korpusu dyplomatycznego.

  Pomimo weekendu i wyjazdu części melomanów na urlopy na koncercie odnotowaliśmy dobrą frekwencję (ok. 200 osób) oraz niezwykle gorące przyjęcie artystów, którzy otrzymali owacje na stojąco.

  Miejscowa prasa wykazała duże zainteresowanie koncertem oraz sylwetką K. zymanowskiego, umieszczając zapowiedzi wydarzenia oraz informacje o kompozytorze i obchodach roku. Gazety „Ad Dustur" i „Al-Ghad" zamieściły na swoich łamach obszerne relacje ze zdjęciami z koncertu wraz z artykułami poświęconymi K.Szymanowskiemu i ykonawcom z Polski i Egiptu.

  Koncert zorganizowany został przez Ambasadę RP w Ammanie we współpracy z Ambasadą RP w Kairze oraz na miejscu z Królewskim Centrum Kulturalnym w Ammanie, które bezpłatnie udostępniło salę i fortepian i z towarzystwem muzycznym „Freddy For Music", które zajęło się m.in. promocją koncertu oraz pomocą w uzyskaniu patronatu Księżniczki Sumajji Bint El-Hasan.

  Czerwiec 2007
  Piotr  Bargłowski

   

  Piłkarska reprezentacja Polski do lat 20 w Jordanii 

  W dniach 5-12 czerwca 2007 roku w Jordanii gościła młodzieżowa reprezentacja Polski w piłce nożnej do lat 20. Drużyna wzięła udział w międzynarodowym turnieju, w którym zagrały również zespoły Jordanii i Syrii.

  Był to jeden z ostatnich etapów przygotowań do Mistrzostw Świata Under-20, które odbędą się w Kanadzie (w dniach od 30 czerwca do 22 lipca).

  Piłkarze swój pobyt rozpoczęli od spotkania z jordańską polonią. Okazja nadarzyła się już 6 czerwca, podczas zorganizowanego przez attaché kulturalnego wspólnego oglądania meczu reprezentacji Polski seniorów. Rozgrywany w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy 2008, mecz wyjazdowy zakończył się niestety wygraną Armenii, toteż tylko dobry występ młodzieżowej reprezentacji mógł pokrzepić serca wiernych kibiców w Jordanii. Zespół nie zawiódł oczekiwań! Drużyna rozegrała trzy mecze: dwa z gospodarzami, jeden z Syrią. Zespół jordański również zakwalifikował się do mistrzostw świata w Kanadzie, dlatego pojedynki były zacięte do ostatnich minut meczu.

  Dwa pierwsze mecze zakończyły się remisami: z Jordanią 1 : 1, a z Syrią 2 : 2. Jednakże dzięki determinacji i gorącemu dopingowi kibiców w ostatnim meczu młodzi reprezentanci Polski pokonali Jordanię 3 : 2. Wspaniałe widowisko oglądał również Jego Królewska Wysokość książę Ali- prezes Jordańskiego Związku Piłki Nożnej.

   W dniu 10 czerwca br. o godz. 10.30 w Ambasadzie RP odbyła się konferencja prasowa z udziałem działaczy Polskiego Związku Piłki Nożnej i trenera. Został także zaproszony przedstawiciel Ambasady Ukrainy. Dziennikarze byli zainteresowani podjętym przez Polskę i Ukrainę wspólnym przedsięwzięciem, jakim jest organizacja Mistrzostw Europy - Euro 2012. Padło tez wiele pytań odnośnie formy naszych młodych piłkarzy przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w Kanadzie.

  Modzieżowa reprezentacja miała także okazję poznać lepiej Jordanię. W wolnych chwilach piłkarze zwiedzili Amman, podziwiali starożytne miasto - Petrę i kąpali się w słonych wodach Morza Martwego.

  12 czerwca zespół wyleciał do Polski na ostatnie zgrupowanie. Występ w MŚ "biało-czerwoni" rozpoczną 30 czerwca meczem z Brazylią. 3 lipca zmierzą się z USA, a 6 lipca z Koreą Płd. Wszystkie spotkania rozegrają w Montrealu. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za Polaków!!

  Czerwiec 2007 

  Izabela Szymczak
  studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   

  Jordańscy biznesmeni w Małopolsce 

  Milionowe inwestycje i kontrakty dla polskich przedsiębiorstw zapowiedziała jordańska delegacja podczas wizyty w Małopolsce.

  Arabscy biznesmeni przyjechali z byłym wicepremierem Jordanii, a obecnie senatorem Moh'd Halaigah na czele. Odwiedzili m.in. Krynicę, Zakopane, Kluszkowce i Wieliczkę. W środę zakończyli kilkudniowy objazd w Nowym Sączu i Wieliczce. Na konferencji prasowej z zachwytem wspominali turystyczne atrakcje Podhala i Sądecczyzny. Padły propozycje współpracy z polskimi firmami. Jordańczycy chcą m.in. wynajmować miejsca w małopolskich sanatoriach i domach wczasowych, kupować bydło (na początek 2 tys. krów mlecznych), mięso wołowe (20 tys. ton), mleko w proszku (40 tys. ton), a także wybudować luksusowy hotel z kasynem w Krynicy lub innym małopolskim kurorcie. Pierwsze turystyczne kontrakty już za dwa tygodnie mają omówić jordańscy touroperatorzy, którzy przyjadą do Małopolski.
  Misję gospodarczą zorganizował senator PiS Stanisław Kogut z nowosądeckich Stróży. Jordańska delegacja to już druga po kuwejckiej, jaka w zeszłym roku przyjechała z krajów arabskich na jego zaproszenie. Efektem pierwszej - jak zapewnia senator - jest m.in. sprzedaż polskich wód mineralnych do sieci handlowej Sułtan Center i planowany na wakacje turnus arabskich kuracjuszy w Krynicy. Więcej spodziewa się po wizycie premiera Jarosława Kaczyńskiego w Kuwejcie. W kwietniu nie doszła do skutku, ponieważ samolot z szefem polskiego rządu zawrócili Amerykanie znad Iraku. - Premier powinien tam jak najszybciej wrócić. Dobry klimat polityczny pomaga biznesowi. Wiem już o 17 firmach z Polski, które szykują się do podpisania umów z Kuwejtem - wylicza senator Kogut.
  Źródło: Gazeta Wyborcza / Kraków / 2007-05-24

   

  Wystawa fotografii T. Budzińskiego "Wilk''

  W dniach 13-16 maja 2007 w Królewskim Centrum Kultury im. Husseina została zaprezentowana zorganizowana przez Ambasadę RP w Ammanie wystawa fotograficzna "Wilk". Autorem fotografii jest Tadeusz Budziński, polski fotografik i podróżnik. Poniżej prezentujemy zdjęcia z wystawy.

   

  Recital Artura Dutkiewicza

  W dniu 13 maja 2007 roku w Al-Hussain Cultural Center w Ammanie odbył się koncert pianisty jazzowego Artura Dutkiewicza, zorganizowany przez Ambasadę RP w Ammanie we współpracy z Municipality of Amman i Freddy For Music.

  Światowej sławy kompozytor, pianista i aranżer zaprezentował własne kompozycje: inspirowane twórczością Fryderyka Chopina, nawiązujące do klasycznych wzorców mazurki, utwory z repertuaru Jimi Hendrixa, jak również jazzowe improwizacje na temat piosenek Czesława Niemena. Finałowy utwór "Sen o Warszawie" wzbudził wzruszenie w polskiej części słuchaczy.

  Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła występ brawami.

  Maj 2007

  Piotr Bargłowski

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: