close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PRAWNE

 •  

  Legalizacja (uwierzytelnienie) dokumentu służy nadaniu dokumentowi urzędowemu wydanemu w danym państwie cech pozwalających na jego uznanie w państwie trzecim. Legalizacji dokonuje się jeżeli dokument urzędowy sporządzony w danym państwie ma zostać wprowadzony do obrotu prawnego na terytorium innego państwa. W przypadku Państw-Stron Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. poz. 938), uwierzytelnienia dokonuje się w wyznaczonym urzędzie państwa, z którego pochodzi dokument, poprzez opatrzenie dokumentu klauzulą, zwaną również pieczęcią, apostille.  W przypadku państw niebędących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku, legalizacja następuje w urzędzie konsularnym państwa, na którego terytorium ma zostać użyty dany dokument urzędowy, akredytowanego na terytorium państwa, z którego dokument pochodzi. W Polsce polskie dokumenty urzędowe na potrzeby ich uznania w innych państwach legalizuje i wydaje apostille Dział Legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Al. J. Ch. Szucha 21, Warszawa). Szczegółowe informacje zawarte są pod adresem http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille/legalizacja.

   

  Zalegalizowane mogą zostać wyłącznie oryginały dokumentów.

   

  Do legalizacji wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów uzupełniających:

  • paszport i kopia strony z danymi paszportu właściciela dokumentu,
  • w przypadku aktów małżeństwa – kopia strony z danymi paszportu drugiego z małżonków,
  • w przypadku aktów urodzenia – kopia paszportu drugiego rodzica.

   

  Wydział konsularny Ambasady RP w Ammanie legalizuje wyłączenie dokumenty uwierzytelnione uprzednio przez MSZ Jordanii.

   

  LEGALIZACJA POLSKICH I ZAGRANICZNYCH DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH

   

  W dn. 1 listopada 2015 r. ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274), która wprowadziła bardzo istotne zmiany w praktyce legalizacji polskich i zagranicznych dokumentów urzędowych tj.:

   

  Od 01.11.2015 r.  Wydział Konsularny Ambasady RP w Ammanie nie legalizuje polskich dokumentów tj. sporządzonych lub uwierzytelnionych w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym między innymi:

   

  • akty urodzenia,
  • akty małżeństwa,
  • akty zgonu,
  • świadectwa o niekaralności,
  • dokumenty notarialne i sądowe,
  • dyplomy wyższych uczelni,
  • dyplomy uczelni artystycznych,
  • dyplomy uczelni wojskowych,
  • dyplomy uczelni medycznych,
  • dyplomy Akademii Morskiej w Gdyni i w Szczecinie,
  • świadectwa szkolne,
  • dyplomy mistrzowskie, świadectwa rzemieślnicze.

   

   

  Celem wprowadzenia polskiego dokumentu  urzędowego do obrotu prawnego na terytorium Jordanii należy:

   

  Uprzednio zalegalizować polski dokument w Dziale Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych (dane kontaktowe poniżej):

  Adres: Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa (wejście od strony ulicy Litewskiej)

  Przyjęcia interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00

  Tel. (48) 22523 9845, 22523 9128, 22523 9463,  22523 8272

  E-mail: legalizacja@msz.gov.pl

   

  Następnie zalegalizować go w Ambasadzie Jordanii w Berlinie

  Adres: Heerstrasse 201, D-13595 Belin

  Przyjęcia interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-12.00 (przyjmowanie wniosków o legalizację); 14:00-15:00 (wydawanie dokumentów)

  Tel: (49) 30 369 96 00 (Centrala), 30 369 96 041 (Wizy i legalizacje) 30 369 96 043 (Paszporty)

  E-mail: consulate@jordanembassy.de

  Strona internetowa: http://www.jordanembassy.de/index.html

   

  Opłaty

  Opłata konsularna za legalizację dokumentu pobierana jest w wysokości określonej w Tabeli Opłat Konsularnych, która jest dostępna w zakładce opłaty konsularne.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: