""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 19 listopada 2018

  18 listopada 2018 r. na Uniwersytecie Haszymidzkim w Zarce odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana Polish archeology in Jordan. 100 years of the Polish contribution to the study and protection of the Middle Eastern heritage.

  Konferencję zorganizowano w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i popularyzowania wiedzy o Polsce i jej dokonaniach. Motywem przewodnim była prezentacja dorobku polskiej szkoły archeologii na Bliskim Wschodzie, w tym ponad 30-letniej obecności w Jordanii. Elementem łączącym wątki historii polskich odkryć w regionie z zakończeniem okresu zaborów była prezentacja filmu dokumentalnego nt. stulecia odzyskania niepodległości przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

   

  Wspólne przedsięwzięcie naukowe Ambasady RP w Ammanie, Uniwersytetu Haszymidzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacji Euklidesa zorganizowane zostało pod patronatem honorowym rektora Uniwersytetu Haszymidzkiego prof. Kamal Bani-Hani. Konferencji towarzyszyła również wystawa prac polskich archeologów i prezentacja wyników ich badań z ostatnich lat prowadzonych na terenie Królestwa Jordanii. Uniwersytet Haszymidzki zorganizował również wystawę Eyad Al Masri dotyczącą dziedzictwa kulturowego. W konferencji liczny udział wzięli przedstawiciele mediów jordańskich w tym ogólnokrajowych telewizji, władz uczelni oraz studenci Uniwersytetu Haszymidzkiego.

   

  W trakcie konferencji dr Zuzanna Wygnańska przedstawiła wyniki prac Polskiego Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na Bliskim Wschodzie. Profesor Jolanta Młynarczyk przedstawiła uczestnikom konferencji prace wykopaliskowe prowadzone w Beit Ras oraz Khirbat es-Sar w Jordanii. Profesor Jarosław Bodzek wraz z towarzyszącą mu grupą badaczy (Małgorzata Kajzer, Łukasz Miszk, Kamil Kopij, Paweł Ćwiąkała, Edyta Puniach) przybliżył działania naukowe prowadzone na dwóch stanowiskach w Tuwaneh and Dajanija w południowej Jordanii. W dwóch wystąpieniach dr Piotr Kołodziejczyk przedstawił wyniki badań prowadzonych od 2016 r. w okolicach Shobak oraz postępów polskich prac archeologicznych w Egipcie. Doktor Przemysła Nocuń w swoim referacie zaprezentował efekty działań badawczych na stanowisku Qasr ed-Deir położonego w Tafileh.

   

  Profesor Mohammed Waheeb reprezentujący Uniwersytet Haszymidzki przedstawił referat dotyczący prac związanych z odnalezieniem Miejsca Chrztu na terytorium Jordanii. Doktor Bilal Khrisat zapoznał uczestników konferencji z zakresem badań naukowych prowadzonych w Petrze, których celem było pełne odtworzenie sposobu działania tego starożytnego miasta.

   

  Jest to kolejne wydarzenie związane z działalnością polskich archeologów w Jordanii, któremu patronuje Ambasada RP w Ammanie. Należy podkreślić, iż 18 listopada br. w ramach promocji konferencji w największym dzienniku anglojęzycznym w Jordanii – Jordan Times ukazał się obszerny wywiad z polskimi archeologami. Wywiad ten dostępny jest pod poniższym adresem link.

  Foto 1
  Foto 10
  Foto 11
  Foto 12
  Foto 13
  Foto 14
  Foto 15
  Foto 16
  Foto 17
  Foto 18
  Foto 19
  Foto 2
  Foto 20
  Foto 21
  Foto 22
  Foto 23
  Foto 24
  Foto 25
  Foto 26
  Foto 27
  Foto 28
  Foto 29
  Foto 3
  Foto 30
  Foto 31
  Foto 32
  Foto 33
  Foto 34
  Foto 35
  Foto 36
  Foto 37
  Foto 38
  Foto 39
  Foto 4
  Foto 40
  Foto 41
  Foto 42
  Foto 43
  Foto 44
  Foto 45
  Foto 46
  Foto 47
  Foto 48
  Foto 49
  Foto 5
  Foto 50
  Foto 51
  Foto 52
  Foto 53
  Foto 54
  Foto 55
  Foto 56
  Foto 57
  Foto 58
  Foto 59
  Foto 6
  Foto 60
  Foto 61
  Foto 62
  Foto 63
  Foto 64
  Foto 65
  Foto 66
  Foto 67
  Foto 68
  Foto 69
  Foto 7
  Foto 70
  Foto 71
  Foto 72
  Foto 73
  Foto 74
  Foto 75
  Foto 76
  Foto 77
  Foto 78
  Foto 79
  Foto 8
  Foto 80
  Foto 81
  Foto 82
  Foto 83
  Foto 84
  Foto 85
  Foto 86
  Foto 87
  Foto 88
  Foto 9

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: