close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • POLONIA W JORDANII

                             

        W Jordanii przebywa obecnie na stałe około 270 obywateli polskich, w tym ok. 140 to osoby  poniżej 18 roku życia. Około 70% z nich mieszka w stolicy kraju, Ammanie lub jego okolicach. Pierwsze pokolenie polonii jordańskiej jest sfeminizowane, większość stanowią kobiety, w wieku od 30 do 60 lat. Najczęściej powodem ich przyjazdu na stałe do Jordanii było wstąpienie w związki małżeńskie z obywatelami Jordanii, którzy odbywali studia w Polsce. Mężowie Polek są lekarzami, inżynierami lub biznesmenami i należą do wykształconej elity kraju. Polki, których mężowie są  pochodzenia palestyńskiego często przebywały również w innych krajach regionu, a ich migracje są spowodowane specyficzną sytuacją polityczną Palestyńczyków. Osoby przebywające w Jordanii były bezpośrednimi świadkami konfliktów politycznych i zbrojnych charakterystycznych dla regionu.

       Wśród Polek zamieszkałych na stałe w Jordanii są panie pracujące zawodowo: lekarki, inżynierowie, pielęgniarki oraz nauczycielki; a także panie, które poświęciły się wychowaniu dzieci i prowadzeniu domu. Niektóre Polki uczestniczą w prowadzeniu firm rodzinnych.

      Polonia ocenia swój status finansowy jako mieszczący się w obrębie klasy średniej, chociaż faktem jest, iż istnieją znaczne różnice w sytuacji materialnej rodzin polonijnych.

     Polonia jordańska utrzymuje ścisły kontakt z Polską, w większości przypadków dzieci z małżeństw mieszanych swobodnie posługują się językiem polskim i mają  dobre  kontakty  z polskimi rodzinami. Kultywowane i szanowane są polskie tradycje religijne i kulturalne, a mężowie Polek, dobrze znający polskie  realia,  czynnie   uczestniczą  w pielęgnowaniu polskich obyczajów.

       W listopadzie 1989r. rozpoczął swą działalność Klub Polek w Jordanii. Powstał w okresie kryzysu w Zatoce Perskiej, kiedy to zaistniała potrzeba  zintegrowania środowiska polonijnego. Wspólnie z Ambasadą RP w Ammanie zorganizowano wtedy po raz pierwszy bal choinkowy dla dzieci i rodziców. Od tego czasu tradycyjnie impreza ta stanowi najważniejsze i najpiękniejsze wydarzenie w życiu polonijnego środowiska.

      W 1990 r. powstała społeczna biblioteka w Ambasadzie RP. Panie przebywające na stałe w Jordanii, osoby odwiedzające ten kraj lub pracujące na kontraktach oraz rodziny odwiedzające swoich bliskich ofiarowały książki, które stanowią teraz wcale niemały, bo liczący 1200 pozycji księgozbiór. Po wizycie w Jordanii marszałka Senatu RP Alicji Grześkowiak w listopadzie 2000 r. Klub wzbogacił się o telewizor, magnetowid oraz w pomoce do nauki języka polskiego w postaci map, słowników i encyklopedii. W bibliotece znalazły się komplety podręczników do nauki języka polskiego, historii i geografii, które cieszą się ogromnym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży polonijnej. W sali polonijnej zawsze można znaleźć aktualne polskie tygodniki jak „Forum", „Wprost", „Polityka", „Newsweek" i „Przyjaciółka". Klub Polek posiada także sporą wideotekę filmów polskich pochodzących z darowizn osób prywatnych oraz serię arcydzieł kinematografii polskiej ufundowaną przez polskie MSZ. Od 2005 r. Ambasada udostępnia do wykorzystania  zainteresowanym Polakom zestaw kina domowego. Organizowane są  wieczory filmu polskiego.  Książki i filmy są chętnie pożyczane przez Polonię, pracowników ambasady i inne osoby tymczasowo  przebywające  w Jordanii.  

  Najważniejsze jest jednak to, że biblioteka, wideoteka i kino domowe stanowią cenną pomoc dla dzieci z rodzin polsko - jordańskich w nauce języka polskiego i poznaniu kultury polskiej.

       Jeszcze kilka lat temu do imprez organizowanych corocznie należał konkurs plastyczny dla dzieci polonijnych oraz uczniów jordańskich szkół podstawowych. Służył on popularyzacji wiedzy o Polsce, a wystawy pokonkursowe odbywały się w różnych miejscach m.in. w Instytucie Goethego, w zabytkowym zamku Dar Al Funnun, a także w siedzibie Ambasady. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i popularnością. Obecnie, kiedy drugie pokolenie Polonii rozpoczęło naukę na uniwersytetach jordańskich i polskich, dużym powodzeniem cieszą się spotkania integracyjne młodzieży. W czerwcu 2006 r. w Jordanii przebywali studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy zorganizowali Dzień Polski na największym z tutejszych Uniwersytecie Jordańskim. Młodzież polonijna czynnie uczestniczyła w przygotowaniu tego wydarzenia.

        Od początku 2004 roku Polonia ma stały lokal spotkań. Jest to duża i pięknie urządzona sala polonijna w budynku ambasady. Odbywają się w niej okolicznościowe spotkania, pogadanki z interesującymi ludźmi, a także projekcje polskich filmów. Wyposażona jest w kino domowe i duży ekran projekcyjny. Ambasador ciągle unowocześnia wystrój tej sali. Ostatnio w miejsce starej kuchni wykonano stylowe szafki z drewna.

  Klub Polek organizuje również co roku okolicznościowe spotkania polonijne : wigilijno - noworoczne, wielkanocne, obchody Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dnia  Dziecka, wycieczki  integracyjne dla  rodzin  jordańsko - polskich,  zabawy i konkursy wiedzy o Polsce.

         Działalność Klubu Polek finansowana jest ze składek członków  Klubu, a także wspomagana finansowo przez Ambasadę RP w Ammanie. Polonia uczestniczy także we wszystkich imprezach kulturalnych i biznesowych związanych z Polską, odbywających się w Jordanii. Warto wspomnieć o interesujących spotkaniach z polskimi archeologami, malarzami, rzeźbiarzami, księżmi i przedsiębiorcami.

        Polonia w Jordanii przywiązuje dużą wagę do podtrzymania znajomości języka polskiego w drugim pokoleniu. We wrześniu 2000 r. rozpoczął działalność punkt szkolny zorganizowany przez Klub Polek i Ambasadę RP w Ammanie. Raz w tygodniu odbywały się zajęcia z języka polskiego i historii Polski prowadzone nieodpłatnie przez członkinie Klubu. Jego działalność trwała trzy lata. Na skutek braku chętnych - dzieci dorosły - zawieszono jego działalność. W bibliotece społecznej są jednak dostępne pomoce dydaktyczne do nauki języka polskiego, z których każda zainteresowana osoba może zawsze skorzystać. Jeszcze kilka lat temu Polonia miała nadzieję, że w przyszłości uda się utworzyć prawdziwą szkołę polonijną jednak dzisiaj, ze względu na znikomą ilość dzieci w wieku szkolnym, wydaje się to niepotrzebne.     

         Członkinie Klubu Polek pomagają sobie solidarnie w trudnych sytuacjach życiowych związanych z problemami rodzinnymi, zdrowotnymi, nawet materialnymi. W trudnych sytuacjach życiowych Polonia może liczyć także na pomoc ambasady. Jedność i wzajemne zrozumienie wynika m.in. z faktu, że grono Polek w Jordanii jest nieliczne i przebywa w oddaleniu od kraju, w odmiennych warunkach kulturowych. Szczególnym i wielkim wydarzeniem w życiu polonijnym była pielgrzymka milenijna Papieża Jana Pawła II do Ziemi Świętej w marcu 2000 r. Polacy serdecznie i radośnie powitali Papieża - Polaka na ziemi jordańskiej, a wizyta  ta zintegrowała silniej Polonię.

          Można wymienić wiele problemów nurtujących jordańską Polonię. Jednym z nich jest brak umowy o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach cywilnych między Polską i Jordanią, dotyczącej opieki prawnej nad matką i dzieckiem. Zdarzają się wypadki rozwodów i powództwa alimentacyjnego, jednak nie mogą one być rozpatrywane ze względu na fakt, że Jordania nie jest stroną  Konwencji Nowojorskiej o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych zagranicą.

           Dorasta kolejne pokolenie jordańskiej Polonii i zarówno młodzież jak i  rodzice  pragną, aby kontynuowało ono naukę na wyższych uczelniach w Polsce. Do roku 1998 przyznawane były Jordanii pełne stypendia polonijne. Od dwóch lat studenci są  zwolnieni  jedynie  z  opłaty  za  studia, utracili zaś prawo do korzystania z ulg socjalno - bytowych. Zdarza się, że studenci, ze względów finansowych, są zmuszeni do rezygnacji z nauki w Polsce w trakcie studiów. Ubiegamy się o przyznanie Polonii jordańskiej co roku chociaż dwóch lub trzech pełnych stypendiów polonijnych na studia wyższe.

   

  Amman  04/08/2006

  oprac. Julita Garsznek

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: