close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • INFORMATOR EKONOMICZNY

 •  

  1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  1.1. Informacje ogóle

   

  Jordania - (الأردن Al-Urdunn, pełna nazwa: Jordańskie Królestwo Haszymidzkie,  المملكة الأردنية الهاشمية Al-Mamlaka al-Urdunnijja al-Haszimijja). Kraj arabski usytuowany w centrum Bliskiego Wschodu. Graniczy z Syrią, Irakiem, Arabią Saudyjską, Izraelem oraz Zachodnim Brzegiem Jordanu. Posiada dostęp do Morza Czerwonego (Zatoka Akaba). Powierzchnia 89 341 km⊃2;. Najwyższy szczyt to Dżabal Umm ad Dami  (1,854 m n.p.m.) położony w górach Dżabal-asz-Szara na południowym zachodzie kraju gdzie znajduje się również najniższy punkt depresja Morza Martwego (408 m p.p.m.). Liczba ludności szybko wzrasta i według spisu powszechnego z listopada 2015 r. osiągnęła 9,5 mln (9,9 mln wg danych szacunkowych na rok 2016). 98% populacji stanowią Arabowie pozostałe 2% to Czerkiesi oraz Ormianie. W zakresie struktury wyznaniowej dominuje islam w wersji sunnickiej, obecne są również odłamy szyickie oraz druzyjskie. Chrześcijanie szacowani są na ok. 3% ogółu ludności. Należy również odnotować wysoki odsetek populacji o korzeniach palestyńskich – wg. danych statystycznych w Jordanii mieszka 42% wszystkich uchodźców palestyńskich. Od rozpoczęcia w 2003 r walk w Iraku a następnie wojny domowej w Syrii do Jordanii napływają stale uchodźcy z krajów ościennych. W związku z powyższym w Jordanii przebywa 1,8 mln uchodźców palestyńskich (280 tys. w obozach), według różnych szacunków od 1,8 do 2,9 mln uchodźców syryjskich (niespełna 800 tys. jest zarejestrowanych w wydzielonych obozach) oraz ok. 400 tysięcy uchodźców irackich. Stolicą Jordanii jest Amman liczący 4 mln mieszkańców, co stanowi 42% całej populacji tego kraju. Gęstość zaludnienia wynosi 107 osób/km2, a 83,7% z nich mieszka w miastach. Językiem urzędowym Jordanii jest arabski, powszechnie używany jest angielski.

   

  1.2. Warunki klimatyczne

   

  Jordania znajduje się w klimacie śródziemnomorskim oraz podzwrotnikowym. Północno-zachodnia część kraju gdzie występują opady deszczu (sporadycznie śniegu) znajduje się w strefie klimatu podzwrotnikowego śródziemnomorskiego. Obszary górskie w centrum, pustynne na południowym wschodzie oraz wschodzie – to klimat podzwrotnikowy kontynentalny, na wschodzie przechodzący w odmianę wybitnie suchą. Na południu, Zatoka Akaba oraz pobliski obszar znajduje się w strefie klimatu zwrotnikowego w jego suchej odmianie. Temperatury są zróżnicowane zarówno pod względem pory roku jak i regionu. Obszar północno-zachodni graniczący z Izraelem i Syrią, cechuje się łagodnymi temperaturami, w zimie od 4 do 7 °C, z występującymi lokalnie mrozami i przymrozkami w nocy. Latem temperatury średnie wahają się od 30 do 32 °C. W pozostałych obszarach zimowe spadki temperatur nie są tak duże, niemniej w okresie letnim temperatura w ciągu dnia dochodzi do 50 °C.

  Opady roczne pozostają niewielkie i podobnie jak w przypadku temperatur zróżnicowane – najwyższe notowane w obszarach północno-zachodnich wynoszą do 800 mm w skali roku, z koncentracją w okresie listopad-marzec. Na wschodzie i południu średnioroczna suma opadów wynosi od 50 do 100 mm, przy zastrzeżeniu, że opady nie są regularne.

   

  1.3. Główne bogactwa naturalne

   

  W odróżnieniu od państw Zatoki Perskiej Jordania nie posiada znaczących zasobów ropy naftowej ani gazu ziemnego, możliwych do wydobycia. Do naturalnych bogactw należą natomiast fosfaty oraz potas, wydobywane nad Morzem Martwym, a także złoża gazu łupkowego, którego ze względu na znaczne koszty oraz brak wody nie wydobywa się. Ziemie uprawne zajmują zaledwie 1,97% powierzchni Jordanii determinując import znacznej ilości płodów rolnych, niezbędnych dla zamieszkującej ten kraj populacji.

   

  1.4. System walutowy, kurs i wymiana

   

  Od października 1995 r dinar jordański (JOD) stanowiący walutę Haszymidzkiego Królestwa został połączony sztywnym parytetem wymiany z dolarem amerykańskim. Kurs oficjalny utrzymywany jest na poziomie 1 USD = 0,709 JOD. W stosunku do EUR kurs JOD podlega znacznym wahaniom obecny kurs 1 EUR = około 0,80 JOD.

   

  1.5. Religia

   

  Dominuje islam w wersji sunnickiej (ok. 97% populacji), a populacja chrześcijan stanowi około 3% społeczeństwa.

   

  1.6. Infrastruktura transportowa.

   

  W Jordanii znajduje się 18 lotnisk, z czego zaledwie 3 są cywilnymi portami lotniczymi (Queen Alia International Airport oraz Amman Civil Airport w stolicy kraju, King Hussein International Airport – Akaba). Brak jest bezpośrednich połączeń lotniczych Warszawa – Amman. Jedynym portem obsługującym w całości morski import i eksport kontenerowy jest Akaba. Sieć drogowa obejmuje około 7200 km dróg o utwardzanych nawierzchniach, których stan techniczny jest jednak dosyć niski ze względu na brak inwestycji renowacyjnych. 

   

  1.7. Obowiązek wizowy.

   

  Obywatele RP mają obowiązek posiadania wizy uprawniającej do przejazdu i pobytu. W Polsce nie ma przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularnego Jordanii. Najbliższa placówka jordańska akredytowana na Polskę znajduje się w Berlinie. Wizy pobytowe uprawniające do jednokrotnego wjazdu na terytorium Jordanii, obywatele polscy mogą otrzymać na międzynarodowych przejściach granicznych (koszt 40 JOD), z wyjątkiem przejścia na moście Króla Husajna (Allenby Bridge – granica z Izraelem). Wizy te wydawane są na okres jednego miesiąca, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy. O wizy z prawem do wielokrotnego wjazdu można ubiegać się jedynie w jordańskich misjach dyplomatyczno-konsularnych za granicą. Ponadto obowiązuje tzw. podatek wyjazdowy, którego wysokość jest zmienna. Jedną z oferowanych przez władze jordańskie możliwości nabycia wizy turystycznej jest zakup tzw. JordanPass, który uprawnia do jednokrotnego przekroczenia granicy (okres ważności wizy turystycznej wynosi 1 miesiąc) oraz uprawnia do wstępu do większości atrakcji turystycznych kraju.

   

  Wymagany jest minimum 6-miesięczny okres ważności paszportu przy wjeździe. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego ani też posiadania określonej kwoty pieniędzy. Zaleca się, aby osoba dorosła samotnie podróżująca z dzieckiem miała dokumenty poświadczające jej prawo do opieki nad nim.

   

  Istnieje obowiązek meldunkowy. Cudzoziemiec, który nie zatrzymał się w hotelu, powinien w ciągu 2 tygodni od daty wjazdu zgłosić się na policję. Każdy mieszkaniec Jordanii, pod groźbą sankcji karnej, obowiązany jest poinformować policję w ciągu 48 godzin o fakcie zamieszkania u niego cudzoziemca.

   

  1.8. Wykaz świąt państwowych w Jordanii w 2019 r.:

   

  • 1 stycznia Nowy Rok

   

  • 1 maja Święto Pracy

   

  • 25 maja Dzień Niepodległości

   

  • 4-6 czerwca Eid-al-Fitr 

   

  • 11-14 sierpnia Eid-al-Adha

   

  • 31 września Muzułmański Nowy Rok

   

  • 9 listopada Urodziny Proroka Mohammada

   

  • 25 grudnia Boże Narodzenie

    

   Święta muzułmańskie są ruchome i uzależnione od kalendarza księżycowego – aktualna informacja dotycząca danego roku znajduje się na stronie internetowej placówki.

   

  2. System administracyjny

   

  2.1 Ustrój polityczny

   

  Jordania jest dziedziczną monarchą konstytucyjną, a głową państwa od 1999 r. jest król Abdullah II. Pierwsza konstytucja jordańska została uchwalona w 1928 r, kolejna w 1947 r. a po uwzględnieniu zmian nabrała ostatecznej formy w roku 1952, wielokrotnie nowelizowana w ciągu ostatniej dekady dostosowywała dorobek prawny do ram demokratycznego państwa prawa. Rodzina królewska odgrywa rolę spoiwa politycznego kraju, ostoi tożsamości narodowej oraz władzy wykonawczej. Obecnie po zmianach konstytucji w 2012 r. premiera mianuje parlament jordański.

   

  2.2 Władza ustawodawcza

   

  Władzę ustawodawczą stanowi bikameralny parlament składający się z izby wyższej – Senatu – liczącego po reformie 65 deputowanych mianowanych przez monarchę oraz izby niższej – Zgromadzenia Narodowego – liczącego 130 deputowanych wybieranych w bezpośrednich i powszechnych wyborach (ostatnie odbyły się 20 września 2016r. i przyniosły zwycięstwo ugrupowań prorządowych, niemniej swoją reprezentację w izbie niższej mają również środowiska religijne, które przez dwie kadencje bojkotowały wybory parlamentarne). Kadencja izby niższej trwa 4 lata, część miejsc przeznaczona jest dla deputowanych wywodzących się z mniejszości etnicznych (Czerkiesi, Czeczeni), religijnych – chrześcijanie, a dodatkowo utrzymywana jest liczba miejsc zastrzeżonych dla reprezentacji kobiet.

   

  2.3 Władza wykonawcza

   

  Władzę wykonawczą stanowi król Abdullah II oraz podległy mu premier. Do 2011/2012 r. to monarcha powoływał i odwoływał premiera. Po protestach związanych z Arabską Wiosną uprawnienie to zostało przekazane parlamentowi. Do prerogatyw króla należy również m.in. rozwiązywanie parlamentu, wyznaczanie i dymisjonowanie sędziów, zmiana konstytucji po uzyskaniu zgody obu izb parlamentu, mianowanie wszystkich członków senatu, wypowiadanie wojny oraz zwierzchnictwo sił zbrojnych.

  Premier będący jednocześnie ministrem obrony przedstawia skład rządu zarówno monarsze jak i parlamentowi, od którego zobowiązany jest uzyskać wotum zaufania. Bieżąca polityka w zakresie zarządzania państwem należy do rządu, który działa w imieniu króla. Funkcję premiera sprawuje od 4 czerwca 2018 r. Omar Razzaz.

   

  Premier i Minister Obrony

   Omar Razzaz

  Minister Stanu ds. Rządowych

  Rajai Muasher

  Minister Spraw Wewnętrznych

  Samir Mubaidin

  Minister Spraw Zagranicznych i Emigrantów

  Ayman Safadi

  Minister Wody i Irygacji

  Munir Oweiss

  Minister Szkolnictwa Wyższego i Rozwoju Naukowego

  Adel Tweisi

  Minister Stanu oraz Spraw Parlamentarnych i Politycznych Państwa

  Musa Maaytah

  Minister Kultury

  Basma Nsour

  Minister Planowania oraz Współpracy Międzynarodowej

  Mary Kawar

  Minister Pracy

  Ali Ghezawi

  Minister Zdrowia

  Mahmoud Sheyyab

  Minister Rozwoju Społecznego

  Hala Lattouf

   Minister Środowiska

  Yaseen Khayyat

  Minister Spraw Miejskich

  Walid Masri

  Minister Energetyki i Surowców Mineralnych

  Hala Zawati

  Minister Stanu do spraw Medialnych i Komunikacji

  Jumana Ghunaimat

  Minister Usług Publicznych i Budownictwa

  Majd Shweikeh

  Minister Infrastruktury oraz Rozwoju Sektora Publicznego

  Yahya Kisbi

  Minister Finansów

  Ezzedin Kanakrieh

  Minister Młodzieży

  Makram Queisi

  Minister Awqaf oraz Spraw Islamskich

  Abdul Nasser Abul Bassal

  Minister Turystyki i Starożytności

  Wakat

  Minister Rolnictwa

  Khaled Hneifat

  Minister Stanu ds. Prawnych

  Mubarak Abu Yamin

  Minister  Przemysłu, Handlu i Zaopatrzenia

  Tareq Hammouri

  Minister Sprawiedliwości

  Awad Mashagbeh

  Minister Transportu

  Jamil Ali Salim Mujahed

  Minister Edukacji

  Wakat

    

  2.4. Struktura administracji gospodarczej

   

  Kompetencje w sprawach gospodarczych podzielone są pomiędzy kilka resortów, których szczegółowe uprawnienia i obowiązki często dublują się.  Po zmianie składu gabinetu dokonanej w styczniu 2017r., wzmocnieniu uległa pozycja premiera oraz jego bezpośredniego zastępcy (minister stanu ds. rządowych).

   

  2.5. Sądownictwo cywilne, karne i gospodarcze

   

  Prawo jordańskie jest mieszanką wielu systemów prawnych. Konstytucja Jordanii statuuje sądownictwo, jako niezależną władzę mianowaną przez króla i stanowi źródło prawa dla dziedzin takich jak prawo cywilne, karne i administracyjne. W szczególnych przypadkach możliwe jest uzyskanie orzeczenia sądu islamskiego lub religijnego. Prawo jordańskie wywodzi się z modelu otomańskiego (opartego na XIX w. modelu prawa francuskiego), uzupełnionego w okresie sprawowania nadzoru nad terytorium Jordanii przez Zjednoczone Królestwo, o prawa wywodzące się z anglosaskiego systemu prawnego. W ramach systemu funkcjonują trzy podstawowe typy sądów: sądy cywilne, sądy militarne oraz sądy religijne. System cywilny tworzy wieloszczeblową strukturę:

   

  • Sądy magistrackie/miejskie/grodzkie/rejonowe – posiadają jurysdykcję nad sprawami karnymi (przestępstwa oraz wykroczenia - zagrożenie karą nie może przekraczać 2 lat pozbawienia wolności) oraz cywilnymi gdy wartość pozwu nie przekracza 750 JOD. Sąd orzeka w składzie jednoosobowym. W Ammanie funkcjonuje 14 oddziałów sądów rejonowych, większość miast na terenie Jordanii posiada 2 lub 3 takie sądy.
  • Sąd I instancji – orzeka w sprawach karnych, do orzekania których nie jest właściwy sąd rejonowy lub sądy specjalne, w sprawach cywilnych - gdy wartość roszczenia przekracza 750 JOD. Jest to również sąd apelacyjny – w sprawach karnych orzeczenia wydawane są w dwuosobowych składach zawodowych, a w przypadku roszczeń cywilnych – w składzie jednoosobowym. Siedziby – Amman oraz główne miasta Jordanii.
  • Główny sąd karny – I instancja w sprawach zaliczanych do grupy zbrodni – jedynym sądem tego typu jest sąd zlokalizowany w Ammanie. Orzeka w sprawach karnych, w składzie trzyosobowym, zawodowym. Apelacje mogą być składane tylko do Sądu Kasacyjnego/ Sądu Najwyższego.
  • Sąd apelacyjny – orzeka jako sąd II instancji we wszystkich sprawach, w których właściwy nie jest Sąd Najwyższy. Orzeka w składach trzyosobowych.
  • Sąd Najwyższy – rozpatruje apelacje od wyroków I instancji w sprawach karnych oraz cywilnych, gdy roszczenia zasądzone przekraczają 500 JOD, w sprawach zażaleń na zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz rozpatruje pozytywne i negatywne spory o właściwość. Składa się z 15 sędziów zawodowych, orzeka w składzie 5 osobowym.

   

  Inne sądy: poza ww. funkcjonuje system sądownictwa wojskowego oraz religijnego, uzupełniony o sądy specjalne w tym odnoszące się do spraw gospodarczych i administracyjnych. Sądy ziemskie zajmują się sprawami własności i rejestracji gruntów, sądy podatkowe orzekają w sprawach wysokości orzeczonego przez asesora podatku. Sądy celne – orzekające w składzie 2 celników oraz 1 sędzia cywilny – orzekają w sprawach wysokości opłat celnych orzeczonych w procedurze administracyjnej. Możliwe jest również złożenie apelacji od takiego orzeczenia do sądu II instancji oraz kasacji do Sądu Najwyższego.

   

  3. Gospodarka

   

  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej
   

  W opublikowanym przez Bank Światowy zestawieniu „Doing Business 2018”, Jordania pod względem warunków sprzyjających do prowadzenia działalności gospodarczej zajmuje 103 pozycję wśród 190 ujętych w rankingu gospodarek świata. W porównaniu z poprzednią edycją, Jordania poprawiła swoją pozycję o 15 miejsc w ujęciu całkowitym.

   

  W odniesieniu do kategorii handel zagraniczny, Jordania zajmuje 50 pozycję (w stosunku do poprzedniego rankingu nie uległa ona zmianie).

   

  Gospodarka Jordanii jest jedną z najmniejszych na Bliskim Wschodzie. Niewystarczające zasoby wodne, brak surowców energetycznych i innych bazowych zasobów naturalnych powoduje znaczne uzależnienie kraju od pomocy zagranicznej. Inne wyzwania gospodarcze obejmują chronicznie wysokie wskaźniki ubóstwa, bezrobocia, inflacji i dużego deficytu budżetowego oraz długu publicznego.

  Król Abdullah II, od 2000 roku wdraża istotne reformy gospodarcze, jak liberalizację handlu zagranicznego i prywatyzację przedsiębiorstw państwowych, które przyciągają zagranicznych inwestorów. Tempo tych zmian jest jednak wysoce niezadowalające. Potencjalnych inwestorów zniechęca ponadto nieprzejrzyste prawo gospodarcze i niefunkcjonujący w praktyce system podatkowy.

   

  Sektor turystyczny oraz handel są istotnymi częściami gospodarki jordańskiej, zatrudniającymi najwięcej osób. Dużą rolę przywiązuje też rząd do rozwoju sektora transportu oraz bankowości i ubezpieczeń.

   

  Aktualną sytuację ekonomiczną Jordanii należy ocenić jako niestabilną. Lata zaniechań i przyzwyczajenie do łatania budżetu niekontrolowanymi donacjami z zagranicy, w połączeniu z eskalacją konfliktów zbrojnych w sąsiedztwie, które z jednej strony zamknęły wiele rynków dla jordańskich towarów i usług, a z drugiej spowodowały kilkumilionowy napływ uchodźców, spiętrzyły w ostatnim okresie problemy z jakimi musi potykać się Jordania. Dodatkowym, bardzo negatywnym czynnikiem mającym wpływ na gospodarkę kraju, stały się warunki klimatyczne – długotrwała i dotkliwa susza, która spowodowała ogromne straty w rolnictwie. Od początku stycznia 2018 r. rząd H. Mulkiego wprowadzał szereg niepopularnych społecznie reform gospodarczych związanych z likwidacją ulg podatkowych, podwyżek stawek podatku VAT do poziomu 10% lub 16% w zależności od produktów. Rosnący deficyt budżetowy oraz spadająca liczba grantów międzynarodowych powodują, iż władzom w Ammanie coraz trudniej utrzymać stabilność ekonomiczną i wewnętrzną. Wśród negatywnych zjawisk gospodarczych, które uległy znacznemu nasileniu na przełomie 2017 i 2018 r. należy wskazać rosnące bezrobocie (aktualnie 18,5%), rosnący deficyt budżetowy i handlowy, spadający stale poziom eksportu. Dodatkowo pogorszeniu uległa sytuacja bezpieczeństwa wewnątrz kraju, gdzie notowana jest większa liczba napadów rabunkowych, w tym tych skierowanych wobec cudzoziemców (także inwestorów). Na przełomie maja i czerwca 2018 r. doszło w Jordanii do wybuchu trwających ponad tydzień protestów społecznych skierowanych przeciwko polityce gospodarczej rządu H. Mulkiego. Protestujący domagali się wycofania zmian w prawie podatkowym i ustąpienia premiera, który obarczony został pełną odpowiedzialnością za kryzys gospodarczy kraju. Po jego rezygnacji funkcję premiera przejął Omar Razzaz dotychczasowy minister edukacji. Spowodowało to uspokojenie sytuacji wewnętrznej, niemniej zarówno opinia publiczna jak i międzynarodowe podmioty gospodarcze podkreślają, iż bez kompleksowej przebudowy systemu gospodarczego Jordania znajdzie się wkrótce w kolejnym głębszym kryzysie gospodarczym. Należy podkreślić, iż od początku bieżącego roku władze w Ammanie zwiększają swoje naciski na partnerów na arenie międzynarodowej w celu zwiększenia pomocy finansowej dla kraju obciążonego obecnością syryjskich uchodźców.

   

  3.2. Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych

   

   

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  PKB nominalny (mld USD)

  33.594

  35.827

  37.517

  39.453

  40.8

  43.2*

  Tempo wzrostu PKB (w %)

  2,8

  3,1

  2,4

  1,9

  2,0

  2,5*

  PKB per capita  (USD wg Parytetu Siły Nabywczej)

  10.460

  10.660

  10.760

  11.124

  11.540

  b.d.

  Populacja (mln)

  7,214

  7,4

  7,56

  9,54

  9,90

  9,95

  Stopa bezrobocia (w %)

  13

  12

  12

  15

  18,5

  18,9*

  Inflacja (w %)

  4,8

  2,9

  -0,9

  -0,5

  3,3

  3,3*

  Saldo ROB jako % PKB

  -10,4

  -7,3

  -9,0

  -11,0

  -11,1

  - 9,4

  Wartość eksportu (mld USD)

  5.615

  5.826

  5.257

  5.711

  5,303

  5,500 *

  Wartość importu (mld USD)

  20,33

  20,97

  4,65

  14,15

  14,489

  14,455*

   

  *szacunki;

   

  Źródło: World Bank, IMF, WTO, CIA The World Factbook, Economy Watch,  Departament Statystyczny Jordanii

   

   

   

   

  3.3. Główne sektory gospodarki

   

   

  Według podziału PKB wytwarzanego przez poszczególne części gospodarki narodowej Jordanii – rolnictwo odpowiada za 4,2% PKB, przemysł 29,6% PKB natomiast usługi 66,2% PKB. W zestawieniu zatrudnienia proporcje ulegają zmianom, gdyż rolnictwo odpowiada zaledwie za 2% wszystkich miejsc pracy, przemysł 20% miejsc pracy, usługi 78% wszystkich zatrudnionych. W zakresie produkcji rolnej dominuje uprawa owoców cytrusowych, pomidorów, ogórków, oliwek, truskawek oraz hodowla owiec i drobiu. W zakresie usług i produkcji widoczny jest udział sektorów turystycznego, IT, przemysłu odzieżowego i chemicznego (odpowiedzialnego za wytwarzanie nawozów sztucznych, wydobycie potasu, fosfatów oraz azotanów), przemysłu farmaceutycznego, rafinacji ropy naftowej, wytwórstwa cementu oraz przemysłu lekkiego.

   

  3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i  porozumieniach o charakterze ekonomicznym

     

  ABEDA (Arab Bank for Economic Development in Africa), AFESD (Arab Fund for Economic and Social Development), AMF (Arab Monetary Fund), FAO (Food and Agricultural Organization), G-24, G-77, IAEA (International Atomic Energy Agency), IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), ICC (International Chamber of Commerce), ICAO (International Civil Aviation Organization), IDB (Islamic Development Bank), ICRM (International Red Cross and Red Crescent Movement), IDA (International Development Association), IFAD (International Fund for Agriculture Development), IFC (International Finance Corporation), IFRCS (The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies), ILO (International Labor Organization), IMF (International Monetary Fund), IMO (International Maritime Organization, Interpol (International Criminal Police Organization), IOC (International Olympic Committee), ISO (International Organization for Standardization), ITU (International Telecommunication Union), NAM (Non-Aligned Movement),OIC (Organization of Islamic Cooperation), PCA (Permanent Court of Arbitration), UN (United Nations), UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), UNHRC (United Nations High Commissioner for Refugees), UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), UNWTO (World Tourism Organization), UPU (Universal Postal Union), WHO (World Health Organization), WIPO (World Intellectual Property Organization), WMO (World Meteorological Organization), WTO (World Trade Organization ).

   

  3.5. Relacje gospodarcze z UE

   

  Podstawowym dokumentem prawnym, określającym współpracę UE z Jordanią jest  „Układ Stowarzyszeniowy pomiędzy UE a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim”, podpisany w dniu 24 listopada 1997 roku, który wszedł w życie 1 maja 2002 roku. 

   

  4. Dwustronna współpraca gospodarcza

   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne

   

  Podstawę prawną dwustronnych stosunków gospodarczych Polski i Jordanii stanowią m.in.:

   

  1. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych z 30 listopada 1978 r., która weszła w życie 3 marca 1979 r.;.
  2. Umowa o komunikacji lotniczej z 22 listopada 1993 r., która weszła w życie 2 lipca 2001 r.;
  3. Umowa ws. unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu z 1997 r., która weszła w życie 22 kwietnia 1999 r.;
  4. Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji z 1997 r., która obowiązuje od 14 sierpnia 1999 r..;
  5. Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki,  z 2004 r.., która weszła w życie 13 grudnia 2006 r.

   

   4.2. Handel zagraniczny

   

  Głównymi partnerami handlowymi Jordanii są: Stany Zjednoczone (21% eksportu), Arabia Saudyjska (16,5% eksportu), Irak (10,3% eksportu), Indie (8,7% eksportu), ZEA (4,8% eksportu), Kuwejt (4,4% eksportu) pozostałe 34,3%.

  Jordania importuje większość towarów z: Arabii Saudyjskiej (15,4% importu), ChRL (12,8% importu), Stanów Zjednoczonych (6,2% importu), Niemcy (4,7% importu), ZEA (4,2% importu).

  Eksportowane są głównie: tekstylia, nawozy sztuczne, potas, fosfaty, produkty rolne oraz farmaceutyki. W imporcie dominują: ropa oraz produkty ropopochodne, maszyny, sprzęt transportowy, żelazo oraz zboże.

  Polski eksport do Jordanii osiągnął w okresie I-XI 2016 r. poziom 96 mln EUR natomiast import wyniósł 1,3 mln EUR. Relacje bilateralne cechuje wysoki deficyt handlowy po stronie jordańskiej, czemu przeciwdziałać mają poluzowane przez UE w lipcu 2016 r. zasady dotyczące reguł pochodzenia towarów eksportowanych z Jordanii.

   

  Jordania zajmuje następujące pozycje jako partner handlowy Polski:

  • 70 pod względem wartości eksportu:

   • Udział w eksporcie Polski ogółem:                                                        0,05 %,

   • Udział w eksporcie Polski do krajów spoza-UE:                                 0,2 %.

  • 145 pod względem wartości importu:

   • Udział w imporcie Polski ogółem:                                                         w okolicach 0 %,

   • Udział w imporcie Polski z krajów spoza-UE:                                     w okolicach 0 %.             

   

  Wartość eksportu do Jordanii w 2015 r. wynosiła 84,9 mln EUR i wzrosła o 48,7 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

   

  Wartość importu z Jordanii w 2015 r. wynosiła 1,1  mln EUR i wzrosła o 49,7 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

   

  Saldo polskiej wymiany handlowej z Jordanią w 2015 r. było dodatnie i wynosiło 83,8  mln EUR.

   

  Towary eksportowane z Polski do Jordanii o największej wartości:

   

  • pszenica i meslin  (9,9 mln EUR),
  • samoloty i śmigłowce (8,3 mln EUR),
  • ciągniki (8 mln EUR),
  • sery i twarogi (8 mln EUR).

   

  Towary importowane z Jordanii do Polski o największej wartości:

   

  • azotyny/azotany  (0,7 mln EUR),
  • zestawy ubraniowe (0,1 mln EUR).

   

  4.3 Inwestycje

   

  Kapitał inwestycyjny nie jest jednym z głównych dóbr eksportowych Jordanii, inwestycje prowadzone w Polsce mają bardzo ograniczony charakter i skupiają się na wybranych inwestycjach pojedynczych jordańskich lub irakijskich przedsiębiorców, dla których Amman jest punktem startowym.

   

  5. Dostęp do rynku

   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług (bariery)

   

  Gospodarka Jordanii jest jedną z najmniejszych na Bliskim Wschodzie. Niewystarczające zasoby wodne, brak surowców energetycznych i innych bazowych zasobów naturalnych powoduje znaczne uzależnienie rządu od pomocy zagranicznej. Inne wyzwania gospodarcze rządu obejmują chronicznie wysokie wskaźniki ubóstwa, bezrobocia, inflacji i dużego deficytu budżetowego i długu publicznego. Król Abdullah, od 2000 roku wdraża istotne reformy gospodarcze, jak liberalizację handlu zagranicznego i prywatyzację przedsiębiorstw państwowych, które przyciągają zagranicznych inwestorów. Tempo tych zmian jest jednak wysoce niezadowalające. Sektor turystyczny oraz handel są istotnymi częściami gospodarki jordańskiej, zatrudniającymi najwięcej osób. Dużą rolę przywiązuje też rząd do rozwoju sektora transportu oraz bankowości i ubezpieczeń. Z uwagi jednak na położenie geograficzne Jordanii w niestabilnym politycznie regionie świata, perspektywy rozwoju gospodarki jordańskiej są w dużym stopniu uzależnione od sytuacji politycznej w państwach sąsiednich. W zakresie handlu zagranicznego umowa stowarzyszeniowa (AA) UE z Jordanią przewiduje znoszenie opłat celnych i barier pozataryfowych w handlu produktami przemysłowymi, zgodnie z ustalonymi w kontaktach bilateralnych zasadami i horyzontem czasowym. W odniesieniu do produktów rolnych liberalizacja handlu następuje na zasadzie obopólnych ustępstw, z uwzględnieniem tradycyjnych strumieni handlu oraz obecnie funkcjonujących polityk rolnych w odniesieniu do poszczególnych grup towarowych. 

   

  5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP

   

  Konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę warunkujące również otrzymanie rezydencji na terenie Jordanii.

   

  5.3. System zamówień publicznych

   

  Ogłoszenia o przetargach są zamieszczane w lokalnych mediach.

   

  5.4. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

   

  Bardzo słaba. Szeroko rozpowszechnione są kopie pirackie zarówno oprogramowania, jak i twórczości artystycznej. Praktycznie nie jest to ścigane – programy rządowe skierowane przeciwko procederowi naruszania praw własności intelektualnej i przemysłowej mają charakter propagandowy i realnie nie mają wpływu na społeczeństwo.

   

  6. Przydatne linki i kontakty

   

  6.1 Administracja gospodarcza

   

  Minister Gospodarki i Spraw Inwestycyjnych  www.mit.gov.jo  
  Ministerstwo  Planowania oraz Współpracy Międzynarodowej  www.mop.gov.jo 
  Minister Rolnictwa         www.moa.gov.jo
  Ministerstwo Finansów  www.mof.gov.jo
  Minister Usług Publicznych i Budownictwa    www.mpwh.gov.jo
  Ministerstwo Energetyki i Surowców Mineralnych    www.memr.gov.jo
  Ministerstwo Wody i Irygacji  www.mwi.gov.jo
  Centralny Bank Jordanii      www.cbj.gov.jo
  Jordański Urząd Celny www.customs.gov.jo

                                                           

                            

                                                                                           

                                                                                                    

                                                              

                                                

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                                         

                                                                                                     

   6.2. Samorządy gospodarcze

   

  Izba Handlowa w Ammanie http://www.ammanchamber.org.jo
  Jordańska Izba Handlowa w Ammanie http://www.jocc.org.jo/
  Izba Przemysłowa w Ammanie http://aci.org.jo/
  Jordańska Izba Przemysłowa www.jci-sme.com

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: